Category Archives: Over Thijs

wonen. pvda, matthijs, neerbos,

VOLKSHUISVESTING en BETAALBAAR WONEN

Een woning is zoveel meer dan een stapel stenen. Het is een thuis. Je hebt er je kinderen zien opgroeien, bent gehecht aan je buurt, vrienden en familie wonen dichtbij, en je kent de lokale winkeliers. Je hebt pas echt vakantie gehad als je weer thuiskomt en je jas weer aan de kapstok hangt. Dat thuis gun je iedereen: in de stad of op het platteland, jong en oud, arm en rijk, gezinnen en singles. Niet voor niets is bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp van zorg der overheid, aldus artikel 22 van de Grondwet.

Het recht op betaalbaar wonen staat onder druk, want er heerst grote woningnood. Beleggers en speculanten hebben het goed voor elkaar, mensen hebben het nakijken. Dat moet veranderen. Huizen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen. Iedereen heeft een woning nodig, niemand honderden om mee te speculeren. Wij kiezen daarom voor volkshuisvesting. Samen bouwen we aan een Nederland met fijne en betaalbare woningen, in prettige wijken waar het plezierig wonen is.

Ons plan bestaat uit de volgende punten:

Waar je woont is zoveel meer dan een stapel stenen. Dit is een plek waar je jou kinderen ziet opgroeien, vrienden uitnodigt en familie op bezoek krijgt.

Woningen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen. Niemand heeft 590 huizen nodig. Daarom voeren we een ‘Prins Bernhard-belasting’ in tegen huisjesmelkers.

Daarnaast pakken we speculanten aan met een bouwplicht en door winsten af te romen. Dat geld besteden we aan het betaalbaar houden van de huren en het bouwen van woningen voor starters en ouderen. 

We starten met het bouwen van tenminste 100.000 nieuwe, betaalbare woningen elk jaar en brengen de Minister van Wonen terug om dit te doen.

Volkshuisvesting en betaalbaar wonen worden weer een kerntaak van de overheid. Wij willen een Nationaal Woningbouw Plan voor minstens 100.000 betaalbare woningen per jaar.  

Er komen boetes voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen.

De hoge huren jagen leraren, politieagenten en verpleegkundigen de steden uit, terwijl ze daar keihard nodig zijn. De maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt verhoogd naar 60.000 euro.

We schaffen de verhuurderheffing af.

Zo komt er twee miljard euro beschikbaar om tienduizenden betaalbare woningen te bouwen en de huren te bevriezen tijdens de crisis.

Niemand slaapt in Nederland op straat.

We pakken dakloosheid aan door meer opvanglocaties te realiseren.

EEN VEILIG en SAAMHORIG NEDERLAND

Jezelf mogen zijn. Je thuis voelen in je eigen buurt. Zien dat je dochter zich fijn en veilig beweegt over straat zoals zij dat wil: alleen, hand in hand met haar vriendin, of met een hoofddoek. Dat je je talenten kunt ontdekken en ontplooien. Het vertrouwen dat iedereen gelijk wordt behandeld, dat er gelijke rechten en kansen zijn, dat je met elkaar eerlijk kunt delen in voorspoed en dat je elkaar steunt als het tegenzit. Dit is alleen mogelijk in een samenleving waar we tegenstellingen overbruggen, vertrouwen hebben, ons verplaatsen in een ander en willen investeren in elkaar. 

Wij kiezen voor een samenleving waar iedereen er zeker van kan zijn dat je jezelf mag zijn. Voor het recht van vrouwen op zelfbeschikking over hun leven en lichaam. Voor de gelijke behandeling van man en vrouw, hetero en homo, trans en queer. Voor de vrijheid van meningsuiting. Voor de vrijheid om te geloven wat je wilt, zolang we ook samen streven naar emancipatie, naar gelijkwaardigheid en opkomen voor de vrijheid van een ander. 

Ons plan bestaat uit de volgende punten:

Veel meer wijkagenten.

Een wijkagent per 5.000 inwoners is het absolute minimum.

Geef bewoners invloed op de prioriteiten van de politie in hun wijk.

Bewoners weten vaak het beste wat er mis is in hun wijk en ervaren zelf wat ze onveilig vinden. Daarom stellen we bewoners in de gelegenheid om de prioriteiten mee te bepalen, bijvoorbeeld in het verbeteren van verkeersveiligheid rondom scholen en in wijken.

De stemgerechtigde leeftijd gaat naar 16 jaar.

Zo krijgen jongeren een stem.

We willen wetten grondwettelijk toetsen.

We willen dat rechters wetten kunnen beoordelen op hun grondwettigheid.

Discriminatie en racisme bestrijden is onze prioriteit.

Wij beoordelen mensen op hun daden en niet op hun afkomst.

Alle nieuwkomers moeten Nederlands leren om in dit land goed samen te kunnen leven.

Van nieuwkomers verwachten we wat we van elke Nederlander verwachten: dat je je best doet, dat je je gedraagt en dat je opkomt voor de vrijheden en grondrechten van een ander. We beschermen nieuwkomers tegen groepsdruk. 

EEN SCHONE en DUURZAME TOEKOMST

Nederland is een prachtig land. Een land van water, van uitzicht en van groen. We willen dit land in al zijn pracht doorgeven aan onze kinderen. De aarde warmt echter op, ons klimaat verandert. Dat zet de zekerheid van ons bestaan op het spel. Duurzaamheid is bestaanszekerheid in de toekomst. We moeten dit probleem oplossen en we hebben haast. Het zal grote investeringen vragen en niet makkelijk zijn. Het kan alleen slagen als iedereen een bijdrage kan leveren en we de rekening eerlijk delen. De afgelopen jaren zagen we echter iets anders. Normale huishoudens werden met kosten opgezadeld terwijl de industrie en grote vervuilers werden ontzien. Dat is niet duurzaam en niet eerlijk. 

Onze generatie is aan zet. We kunnen een mooie en leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen. Dat lukt alleen als we het samen doen. Duurzame oplossingen mogen geen statussymbool voor de rijken zijn, maar maken het leven van ons allemaal beter. Energie is in 2030 schoon en van iedereen. Als we samen voor duurzaam kiezen, stellen we onze toekomst veilig. Onze koers is daarom een duurzame, eerlijke en fatsoenlijke toekomst van en voor iedereen. 

Ons plan bestaat uit de volgende punten: 

toekomst, belasting, bedrijven, miliue, kolenecentrales, pvda, matthijs van neerbos, kiesvoorthijs

We verhogen de belasting voor bedrijven die het milieu vervuilen.

Met een ambitieuze Europese CO2-belasting zorgen we dat de grote vervuilers in de industrie gaan betalen. De opbrengsten willen we gebruiken om huishoudens te ontlasten en om bedrijven die door de CO2-belasting geraakt worden te ondersteunen met investeringen in banen en het ontwikkelen van schonere energie.

toekomst, belasting, bedrijven, miliue, kolenecentrales, pvda, matthijs van neerbos, kiesvoorthijs, plastic, ocreaan

We willen de oceanen plasticvrij maken.

Er komt een verbod op wegwerpplastic, tasjes worden beprijsd en verpakkingen worden duurder.

toekomst, belasting, bedrijven, miliue, kolenecentrales, pvda, matthijs van neerbos, kiesvoorthijs, planten, bomen

We planten veel meer bomen.

We stimuleren aanleg van groene daken, groene gevels en bomen in de straat. We introduceren een hoge norm voor groen in de wijk die bewoners gezamenlijk en op eigen initiatief kunnen invullen.  

toekomst, belasting, bedrijven, miliue, kolenecentrales, pvda, matthijs van neerbos, kiesvoorthijs, groeien, gras,

Groen doen moet lonen.

Het is moeilijk om groen te doen als je rood staat. Met een hogere energiebelasting voor grote gebruikers en een hogere korting voor normale huishoudens stimuleren we vergroening en houden tegelijkertijd de kosten voor gewone gezinnen in de hand.

toekomst, belasting, bedrijven, miliue, kolenecentrales, pvda, matthijs van neerbos, kiesvoorthijs

We sluiten alle kolencentrales per 2025.

Kernenergie is te duur, we stimuleren duurzame alternatieven.

ONDERWIJS met GELIJKE KANSEN VOOR IEDER KIND

Goed onderwijs van de beste leraren biedt een basis voor heel je leven. Het stelt je in staat te ontdekken wie je bent, te ontwikkelen wat je kan en je dromen waar te maken. Goed samenleven begint met leren met, van en over elkaar. Goed onderwijs maakt het verschil in het leven van mensen. Daarom vindt de PvdA investeringen in goed onderwijs en gelijke kansen essentieel. Goed onderwijs is voor iedereen beschikbaar. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt. Helaas is dat nu nog te vaak wel het geval.

Wij investeren daarom fors in het onderwijs, met een ambitieuze agenda gericht op kansengelijkheid en betere kwaliteit. Werken in het onderwijs wordt veel aantrekkelijker. Leraren krijgen de beloning en de ondersteuning die ze verdienen. We willen een gratis voorschool voor iedereen en een uitgesteld selectiemoment voor de middelbare school. Dat is belangrijk om ieder kind recht te doen en een eerlijke kans te geven. En we zorgen dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen, ook op latere leeftijd.

Ons plan bestaat uit de volgende punten: 

onderwijs, kinderopvang, leraren, pvda, matthijs neerbos, rotterdam

Er komt een groot offensief om kinderen meer aan het lezen te krijgen.

Een kwart van de jongeren kan nu onvoldoende goed lezen en schrijven. Wij willen dat elke leerling het onderwijs verlaat met goede lees-, reken- en schrijfvaardigheden en een startkwalificatie. 

onderwijs, kinderopvang, leraren, pvda, matthijs neerbos, rotterdam, basisbeurs

De basisbeurs komt terug.

We voeren de basisbeurs voor studenten opnieuw in. Meer studenten komen daarnaast in aanmerking voor de aanvullende beurs. Voor de generatie die geen basisbeurs heeft gehad, komt er een vorm van compensatie.

onderwijs, kinderopvang, leraren, pvda, matthijs neerbos, rotterdam

Leraren verdienen meer salaris.

Om het lerarentekort aan te pakken wordt de opleiding tot basisschoolleraar gratis (ook voor zij-instromers) als je daarna minstens 5 jaar in het onderwijs werkt. We investeren daarnaast in betere salarissen en meer tijd en ruimte voor docenten om hun vak uit te oefenen.

onderwijs, kinderopvang, leraren, pvda, matthijs neerbos, rotterdam, armoede

We pakken armoede onder kinderen aan.

We investeren meer in armoedebestrijding om kinderen in arme gezinnen te helpen. Ieder kind kan meedoen, ook als het gezin het niet breed heeft. Armoede is geen belemmering voor sport, muziekles en zwemles.

onderwijs, kinderopvang, leraren, pvda, matthijs neerbos, rotterdam

Gratis kinderopvang.

Alle kinderen kunnen van jongs af aan gratis naar de voorschool (kinderopvang) om samen te spelen en te leren. Zo wordt de kinderopvangtoeslag overbodig.

thijs, kies, matthijs, pvda, rotterdam, eigen schuld

Waarom eigen schuld, dikke bult niet werkt

Succes is een keuze. Dat is het neoliberale verhaal dat ons keer op keer werd verteld. Wil je meer verdienen, dan moet je harder werken. Ongelijkheid is geen probleem, ongelijkheid prikkelt mensen juist lekker om beter hun best te doen. “Ook weinig belasting betalen, een 2e huis en eerste klas vliegen? Dan had u harder moeten werken….

En als we dan allemaal dat advies zouden volgen, en lekker ons eigen gewin gaan nastreven, dan zou de markt ervoor zorgen dat we er uiteindelijk allemaal op vooruit gaan.

Greed is good, je hoort het Gordon Gekko zeggen.

De keerzijde van de self-made man mythe is dat als succes een keuze is, falen ook een keuze lijkt.

Kan je kind niet meekomen op school? Dan maar bijles. Kan je dat niet betalen? Dan had je zelf misschien beter je best moeten doen. Zit je in de schulden? Dan heb je een fout gemaakt. Ongezond? Dan eet of rook je te veel, en heb je geen discipline. Maak je je zorgen over het klimaat? Dan moet je minder op vliegvakantie. Geloof je fake news? Dan moet je beter lezen.

Keer op keer krijgt het individu de schuld van een collectief probleem. En ondertussen worden miljardenwinsten geboekt in de schulden-, de fastfood en de tabaksindustrie, door luchtvaartmaatschappijen en door Big Tech.

Er wordt geld verdiend aan de problemen van gewone mensen. Dat moet anders. Collectieve problemen vragen om collectieve oplossingen. Als kinderen niet voldoende aandacht krijgen op school, dan moet er meer geld naar het onderwijs. Is overgewicht een probleem?

Er wordt geld verdiend aan de problemen van gewone mensen. Dat moet anders.

Dan moeten we niet het individu daarop aanspreken maar gezonde keuzes makkelijker maken. Is vliegen te vervuilend? Dan moeten we niet mensen hun zonvakantie afpakken maar zorgen dat vliegtuigmaatschappijen netjes kerosinebelasting gaan betalen, zodat de trein een beter alternatief wordt. Is fake news een probleem? Dan moeten we het verdienmodel van Facebook aanpakken.

Verbinding geeft kracht. Samen krijgen we controle.

Verbinding geeft kracht. Samen krijgen we controle. 17 maart mogen we richting geven aan onze toekomst. We kunnen samen een nieuwe richting kiezen, als we de verleiding weerstaan allemaal in de eigen koker – of het eigen succes – weg te duiken.

Mijn advies: kies voor een partij die gelooft in collectieve kracht boven de eenzaamheid van de eigen verantwoordelijkheid.