Waarom ik Kamerlid wil zijn 👇

Mijn vader kon als geen ander genieten. Allemachtig prachtig vond hij dingen. Dat was ook zijn belangrijkste les aan mij: geniet van alles om je heen en van alles wat je hebt gekregen, én neem het niet voor lief. Het is níet je verdienste en het is níet vanzelfsprekend. En dus moet je je ook inzetten voor een ander.
Dat is de les die me altijd doet kiezen voor werk waarmee ik de wereld eerlijker kan maken, wat leuker om samen in te wonen. Het lijkt mij een groots voorrecht als Kamerlid precies dat te doen.
Een eerlijk Nederland is hard nodig, want het is nu niet eerlijk.
Ik zie mensen om mij heen worstelen met dingen die normaal zouden moeten zijn: een betaalbaar thuis in de stad waar je werkt, een salaris dat zekerheid geeft, liefdevolle zorg als je dat nodig hebt en onderwijs waar je mee vooruit kunt.
De ongelijkheid groeit. De mensen die het al goed hebben worden beschermd door de wet maar hoeven zich er niet aan te houden. De mensen die het al moeilijk hebben moeten zich houden aan de wet maar worden er niet door beschermd. Zie hoe bedrijven als Unilever en Facebook straffeloos belasting ontwijken of erover kunnen onderhandelen, terwijl de belastingdienst goedwillende mensen jarenlang opjaagt omdat ze ergens een foutje hebben gemaakt.
Dat is het omgekeerde van hoe wetten zouden moeten werken, namelijk vóór mensen. En zeker voor de mensen die bescherming nodig hebben. Na veertig jaar neoliberalisme – met groeiende ongelijkheid, vervuiling en stress – is er behoefte aan een andere, eerlijke koers. Aan een samenleving waarin we allemaal een bijdrage kunnen leveren, zodat iedereen vooruit kan komen.
Dat is waarom ik kandidaat geworden ben voor de Partij van de Arbeid. Ik wil op straat om me heen kunnen kijken en geloven dat iedereen het goed kan hebben, zien dat iedereen een kans maakt. Met een economie die weer voor ons werkt, in plaats van andersom. Met een belastingstelsel dat het goede beloont en het slechte bestraft. Met een verzorgingsstaat die er weer het meeste is voor de mensen die haar het hardste nodig hebben.
De toekomst moet en kan zoveel eerlijker.
Daarom hoop ik op je stem op 17 maart. Zodat ik vanuit de Tweede Kamer kan bijdragen aan een eerlijker Nederland. Je vindt in mij een kandidaat die grote dossierkennis met een onuitputtelijke vrolijkheid combineert, en beide graag inzet om ons land mooier te maken.
Een land waar niet alleen geleefd en overleefd wordt, maar waar weer wat meer genoten kan worden, zoals mijn vader zo goed kon. Waar alle mensen de ruimte en zekerheid hebben om naar elkaar om te kijken, en om zich heen.
Allemachtig prachtig zou dat zijn.

Waarom ik Kamerlid wil zijn 👇

Mijn vader kon als geen ander genieten. Allemachtig prachtig vond hij dingen. Dat was ook zijn belangrijkste les aan mij: geniet van alles om je heen en van alles wat je hebt gekregen, én neem het niet voor lief. Het is níet je verdienste en het is níet vanzelfsprekend. En dus moet je je ook inzetten voor een ander.
Dat is de les die me altijd doet kiezen voor werk waarmee ik de wereld eerlijker kan maken, wat leuker om samen in te wonen. Het lijkt mij een groots voorrecht als Kamerlid precies dat te doen.
Een eerlijk Nederland is hard nodig, want het is nu niet eerlijk.
Ik zie mensen om mij heen worstelen met dingen die normaal zouden moeten zijn: een betaalbaar thuis in de stad waar je werkt, een salaris dat zekerheid geeft, liefdevolle zorg als je dat nodig hebt en onderwijs waar je mee vooruit kunt.
De ongelijkheid groeit. De mensen die het al goed hebben worden beschermd door de wet maar hoeven zich er niet aan te houden. De mensen die het al moeilijk hebben moeten zich houden aan de wet maar worden er niet door beschermd. Zie hoe bedrijven als Unilever en Facebook straffeloos belasting ontwijken of erover kunnen onderhandelen, terwijl de belastingdienst goedwillende mensen jarenlang opjaagt omdat ze ergens een foutje hebben gemaakt.
Dat is het omgekeerde van hoe wetten zouden moeten werken, namelijk vóór mensen. En zeker voor de mensen die bescherming nodig hebben. Na veertig jaar neoliberalisme – met groeiende ongelijkheid, vervuiling en stress – is er behoefte aan een andere, eerlijke koers. Aan een samenleving waarin we allemaal een bijdrage kunnen leveren, zodat iedereen vooruit kan komen.
Dat is waarom ik kandidaat geworden ben voor de Partij van de Arbeid. Ik wil op straat om me heen kunnen kijken en geloven dat iedereen het goed kan hebben, zien dat iedereen een kans maakt. Met een economie die weer voor ons werkt, in plaats van andersom. Met een belastingstelsel dat het goede beloont en het slechte bestraft. Met een verzorgingsstaat die er weer het meeste is voor de mensen die haar het hardste nodig hebben.
De toekomst moet en kan zoveel eerlijker.
Daarom hoop ik op je stem op 17 maart. Zodat ik vanuit de Tweede Kamer kan bijdragen aan een eerlijker Nederland. Je vindt in mij een kandidaat die grote dossierkennis met een onuitputtelijke vrolijkheid combineert, en beide graag inzet om ons land mooier te maken.
Een land waar niet alleen geleefd en overleefd wordt, maar waar weer wat meer genoten kan worden, zoals mijn vader zo goed kon. Waar alle mensen de ruimte en zekerheid hebben om naar elkaar om te kijken, en om zich heen.
Allemachtig prachtig zou dat zijn.