GOED WERK en een EERLIJKE ECONOMIE

Een fijne baan, plezier hebben met je collega’s en een bijdrage kunnen leveren. Een zeker inkomen, waarmee je durft te dromen over je toekomst: over de koop van een huis, het stichten van een gezin of het opstarten van een eigen bedrijf. De zekerheid van een fijne baan en een inkomen waar je op kunt rekenen; we realiseren ons eens te meer hoe belangrijk dat is.

De coronacrisis zet die zekerheid voor veel Nederlanders op de tocht. De rauwe werkelijkheid van onzeker werk komt als een klap bij mensen binnen. Bijna drie miljoen mensen hebben geen vangnet of werken geen vast aantal uren. Voor veel van deze mensen valt door de coronacrisis een groot deel van het inkomen weg.

Wij willen goed werk en een eerlijke economie. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin de mensen weer centraal staan, waarin plezier in ons werk voorop staat en waarin we werk van mensen beter belonen en eerlijker delen. Wij willen échte vooruitgang voor iedereen, geen race naar de bodem waarin alles steeds flexibeler en onzekerder wordt. 

Ons plan bestaat uit de volgende punten: 

Werk, werk, werk.

Mensen die hun baan dreigen te verliezen worden met de werkgarantie naar een andere baan begeleid in plaats van naar een uitkering. Met crisisbanen willen we zorgen dat mensen die onverhoopt hun werk verliezen aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is, zoals bij GGD’en, in het onderwijs, bij politie en bij gemeenten. Met het werknemersvoordeel wordt het aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. 

Werkenden delen in de winst.

Als bedrijven winst uitkeren aan aandeelhouders, worden ze verplicht een deel aan het personeel te geven. Dat noemen we de Wet Eerlijk Delen. Werknemers krijgen meer zeggenschap over de koers van het bedrijf en krijgen instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen, zoals over maximale loonverschillen en overnames. 

We verhogen het minimumloon en bieden meer zekerheden.

We verhogen het minimumloon stapsgewijs naar 14 euro per uur. De AOW en de bijstand gaan omhoog. Alle werkenden (ook ZZP’ers) krijgen bescherming tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen een pensioen op.

We pakken de uitwassen van de platformeconomie aan.

Bedrijven zoals Deliveroo en Uber worden verplicht hun medewerkers fatsoenlijk te betalen, te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en opbouw van pensioen. Er komt een digitaks voor bedrijven als Facebook en Google, die nu geen belasting betalen in Nederland.

We verhogen de winstbelasting voor multinationals.

Het belastingstelsel maakt de economie eerlijker en fatsoenlijker, met een hogere winstbelasting voor multinationals en een nieuwe belasting op het vermogen van miljonairs.