ONDERWIJS met GELIJKE KANSEN VOOR IEDER KIND

Goed onderwijs van de beste leraren biedt een basis voor heel je leven. Het stelt je in staat te ontdekken wie je bent, te ontwikkelen wat je kan en je dromen waar te maken. Goed samenleven begint met leren met, van en over elkaar. Goed onderwijs maakt het verschil in het leven van mensen. Daarom vindt de PvdA investeringen in goed onderwijs en gelijke kansen essentieel. Goed onderwijs is voor iedereen beschikbaar. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt. Helaas is dat nu nog te vaak wel het geval.

Wij investeren daarom fors in het onderwijs, met een ambitieuze agenda gericht op kansengelijkheid en betere kwaliteit. Werken in het onderwijs wordt veel aantrekkelijker. Leraren krijgen de beloning en de ondersteuning die ze verdienen. We willen een gratis voorschool voor iedereen en een uitgesteld selectiemoment voor de middelbare school. Dat is belangrijk om ieder kind recht te doen en een eerlijke kans te geven. En we zorgen dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen, ook op latere leeftijd.

Ons plan bestaat uit de volgende punten: 

onderwijs, kinderopvang, leraren, pvda, matthijs neerbos, rotterdam

Er komt een groot offensief om kinderen meer aan het lezen te krijgen.

Een kwart van de jongeren kan nu onvoldoende goed lezen en schrijven. Wij willen dat elke leerling het onderwijs verlaat met goede lees-, reken- en schrijfvaardigheden en een startkwalificatie. 

onderwijs, kinderopvang, leraren, pvda, matthijs neerbos, rotterdam, basisbeurs

De basisbeurs komt terug.

We voeren de basisbeurs voor studenten opnieuw in. Meer studenten komen daarnaast in aanmerking voor de aanvullende beurs. Voor de generatie die geen basisbeurs heeft gehad, komt er een vorm van compensatie.

onderwijs, kinderopvang, leraren, pvda, matthijs neerbos, rotterdam

Leraren verdienen meer salaris.

Om het lerarentekort aan te pakken wordt de opleiding tot basisschoolleraar gratis (ook voor zij-instromers) als je daarna minstens 5 jaar in het onderwijs werkt. We investeren daarnaast in betere salarissen en meer tijd en ruimte voor docenten om hun vak uit te oefenen.

onderwijs, kinderopvang, leraren, pvda, matthijs neerbos, rotterdam, armoede

We pakken armoede onder kinderen aan.

We investeren meer in armoedebestrijding om kinderen in arme gezinnen te helpen. Ieder kind kan meedoen, ook als het gezin het niet breed heeft. Armoede is geen belemmering voor sport, muziekles en zwemles.

onderwijs, kinderopvang, leraren, pvda, matthijs neerbos, rotterdam

Gratis kinderopvang.

Alle kinderen kunnen van jongs af aan gratis naar de voorschool (kinderopvang) om samen te spelen en te leren. Zo wordt de kinderopvangtoeslag overbodig.