VOLKSHUISVESTING en BETAALBAAR WONEN

Een woning is zoveel meer dan een stapel stenen. Het is een thuis. Je hebt er je kinderen zien opgroeien, bent gehecht aan je buurt, vrienden en familie wonen dichtbij, en je kent de lokale winkeliers. Je hebt pas echt vakantie gehad als je weer thuiskomt en je jas weer aan de kapstok hangt. Dat thuis gun je iedereen: in de stad of op het platteland, jong en oud, arm en rijk, gezinnen en singles. Niet voor niets is bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp van zorg der overheid, aldus artikel 22 van de Grondwet.

Het recht op betaalbaar wonen staat onder druk, want er heerst grote woningnood. Beleggers en speculanten hebben het goed voor elkaar, mensen hebben het nakijken. Dat moet veranderen. Huizen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen. Iedereen heeft een woning nodig, niemand honderden om mee te speculeren. Wij kiezen daarom voor volkshuisvesting. Samen bouwen we aan een Nederland met fijne en betaalbare woningen, in prettige wijken waar het plezierig wonen is.

Ons plan bestaat uit de volgende punten:

Waar je woont is zoveel meer dan een stapel stenen. Dit is een plek waar je jou kinderen ziet opgroeien, vrienden uitnodigt en familie op bezoek krijgt.

Woningen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen. Niemand heeft 590 huizen nodig. Daarom voeren we een ‘Prins Bernhard-belasting’ in tegen huisjesmelkers.

Daarnaast pakken we speculanten aan met een bouwplicht en door winsten af te romen. Dat geld besteden we aan het betaalbaar houden van de huren en het bouwen van woningen voor starters en ouderen. 

We starten met het bouwen van tenminste 100.000 nieuwe, betaalbare woningen elk jaar en brengen de Minister van Wonen terug om dit te doen.

Volkshuisvesting en betaalbaar wonen worden weer een kerntaak van de overheid. Wij willen een Nationaal Woningbouw Plan voor minstens 100.000 betaalbare woningen per jaar.  

Er komen boetes voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen.

De hoge huren jagen leraren, politieagenten en verpleegkundigen de steden uit, terwijl ze daar keihard nodig zijn. De maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt verhoogd naar 60.000 euro.

We schaffen de verhuurderheffing af.

Zo komt er twee miljard euro beschikbaar om tienduizenden betaalbare woningen te bouwen en de huren te bevriezen tijdens de crisis.

Niemand slaapt in Nederland op straat.

We pakken dakloosheid aan door meer opvanglocaties te realiseren.