Nederland is een prachtig land. Een land van water, van uitzicht en van groen. We willen dit land in al zijn pracht doorgeven aan onze kinderen. De aarde warmt echter op, ons klimaat verandert. Dat zet de zekerheid van ons bestaan op het spel. Duurzaamheid is bestaanszekerheid in de toekomst. We moeten dit probleem oplossen en we hebben haast. Het zal grote investeringen vragen en niet makkelijk zijn. Het kan alleen slagen als iedereen een bijdrage kan leveren en we de rekening eerlijk delen. De afgelopen jaren zagen we echter iets anders. Normale huishoudens werden met kosten opgezadeld terwijl de industrie en grote vervuilers werden ontzien. Dat is niet duurzaam en niet eerlijk. 

Onze generatie is aan zet. We kunnen een mooie en leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen. Dat lukt alleen als we het samen doen. Duurzame oplossingen mogen geen statussymbool voor de rijken zijn, maar maken het leven van ons allemaal beter. Energie is in 2030 schoon en van iedereen. Als we samen voor duurzaam kiezen, stellen we onze toekomst veilig. Onze koers is daarom een duurzame, eerlijke en fatsoenlijke toekomst van en voor iedereen. 

Ons plan bestaat uit de volgende punten: 

toekomst, belasting, bedrijven, miliue, kolenecentrales, pvda, matthijs van neerbos, kiesvoorthijs

We verhogen de belasting voor bedrijven die het milieu vervuilen.

Met een ambitieuze Europese CO2-belasting zorgen we dat de grote vervuilers in de industrie gaan betalen. De opbrengsten willen we gebruiken om huishoudens te ontlasten en om bedrijven die door de CO2-belasting geraakt worden te ondersteunen met investeringen in banen en het ontwikkelen van schonere energie.

toekomst, belasting, bedrijven, miliue, kolenecentrales, pvda, matthijs van neerbos, kiesvoorthijs, plastic, ocreaan

We willen de oceanen plasticvrij maken.

Er komt een verbod op wegwerpplastic, tasjes worden beprijsd en verpakkingen worden duurder.

toekomst, belasting, bedrijven, miliue, kolenecentrales, pvda, matthijs van neerbos, kiesvoorthijs, planten, bomen

We planten veel meer bomen.

We stimuleren aanleg van groene daken, groene gevels en bomen in de straat. We introduceren een hoge norm voor groen in de wijk die bewoners gezamenlijk en op eigen initiatief kunnen invullen.  

toekomst, belasting, bedrijven, miliue, kolenecentrales, pvda, matthijs van neerbos, kiesvoorthijs, groeien, gras,

Groen doen moet lonen.

Het is moeilijk om groen te doen als je rood staat. Met een hogere energiebelasting voor grote gebruikers en een hogere korting voor normale huishoudens stimuleren we vergroening en houden tegelijkertijd de kosten voor gewone gezinnen in de hand.

toekomst, belasting, bedrijven, miliue, kolenecentrales, pvda, matthijs van neerbos, kiesvoorthijs

We sluiten alle kolencentrales per 2025.

Kernenergie is te duur, we stimuleren duurzame alternatieven.