Jezelf mogen zijn. Je thuis voelen in je eigen buurt. Zien dat je dochter zich fijn en veilig beweegt over straat zoals zij dat wil: alleen, hand in hand met haar vriendin, of met een hoofddoek. Dat je je talenten kunt ontdekken en ontplooien. Het vertrouwen dat iedereen gelijk wordt behandeld, dat er gelijke rechten en kansen zijn, dat je met elkaar eerlijk kunt delen in voorspoed en dat je elkaar steunt als het tegenzit. Dit is alleen mogelijk in een samenleving waar we tegenstellingen overbruggen, vertrouwen hebben, ons verplaatsen in een ander en willen investeren in elkaar. 

Wij kiezen voor een samenleving waar iedereen er zeker van kan zijn dat je jezelf mag zijn. Voor het recht van vrouwen op zelfbeschikking over hun leven en lichaam. Voor de gelijke behandeling van man en vrouw, hetero en homo, trans en queer. Voor de vrijheid van meningsuiting. Voor de vrijheid om te geloven wat je wilt, zolang we ook samen streven naar emancipatie, naar gelijkwaardigheid en opkomen voor de vrijheid van een ander. 

Ons plan bestaat uit de volgende punten:

Veel meer wijkagenten.

Een wijkagent per 5.000 inwoners is het absolute minimum.

Geef bewoners invloed op de prioriteiten van de politie in hun wijk.

Bewoners weten vaak het beste wat er mis is in hun wijk en ervaren zelf wat ze onveilig vinden. Daarom stellen we bewoners in de gelegenheid om de prioriteiten mee te bepalen, bijvoorbeeld in het verbeteren van verkeersveiligheid rondom scholen en in wijken.

De stemgerechtigde leeftijd gaat naar 16 jaar.

Zo krijgen jongeren een stem.

We willen wetten grondwettelijk toetsen.

We willen dat rechters wetten kunnen beoordelen op hun grondwettigheid.

Discriminatie en racisme bestrijden is onze prioriteit.

Wij beoordelen mensen op hun daden en niet op hun afkomst.

Alle nieuwkomers moeten Nederlands leren om in dit land goed samen te kunnen leven.

Van nieuwkomers verwachten we wat we van elke Nederlander verwachten: dat je je best doet, dat je je gedraagt en dat je opkomt voor de vrijheden en grondrechten van een ander. We beschermen nieuwkomers tegen groepsdruk.